Penzion České chalupy - na úvodní stranu

Ubytovací řád

Dodržování nočního klidu

Noční klid v ubytovacích prostorách platí od 22:00 do 6:00. Toto se nevztahuje na prostor restaurace.

Regulace teploty a zabránění zbytečným únikům tepla

V pokojích, které jsou vybaveny elektronickou regulací topení, je zakázáno jakkoli manipulovat s regulačním zařízením. Pokud Vám nevyhovuje teplotní režim, požádejte, prosím, ubytovatele o nastavení individuálního režimu. Nové nastavení není jakkoli zpoplatněno.

V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k přírodnímu prosředí Vás žádáme, abyste v zimním období nevětrali dlouhodobě, natož pak za účelem snížení teploty v pokoji. Pokud Vám nevyhovuje teplotní režim, obraťte se na ubytovatele. Větrejte krátkodobě, za účelem výměny vzduchu v místnosti.

Poškozování vybavení pensionu

Je zakázáno poškozovat vybavení pensionu, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti (např. ponecháním svěřených osob bez dozoru). Ubytovatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně, nebo hrubou nedbalostí.

Zodpovědnost za škody na vlastním majetku

Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech pensionu nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo.

Majetek ubytovaných není pojištěn.

Zodpovědnost za škody na zdraví svém a svěřených osob

Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných. Žádáme hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Toto platí i v prostorách dětského hřiště.

Zdraví ani život ubytovaných není ubytovatelem pojištěno.

Ostatní

Konzumace vlastních nápojů nám nevadí, ale prosíme o odkládání plastových a skleněných lahví do kontejnerů na tříděný odpad na návsi.

Vjíždět autem na terasu je zakázáno !

Nenechávejte otevřená okna, jestliže opouštíte dlouhodobě budovu pensionu.Kontakt

Telefon: +420 388434020 +420 724908091 (mobil)
Adresa: Pension České chalupy, Nové Hutě 48, 384 93 Kvilda